Ośrodki adopcyjne, opiekuńcze itp. - Inne - Policja Podkarpacka

Ośrodki adopcyjne, opiekuńcze itp.

Data publikacji 21.10.2008

DOMY DZIECKA


Rodzinny Dom Dziecka
36-200 Brzozów
ul. Armii Krajowej 21
(powiat brzozowski, gmina Brzozów)
telefon: 017/ 4341614

"Hanka" Dom Dziecka
39-200 Dębica
ul. Gawrzyłowska 33
(powiat dębicki, gmina Dębica)
telefon: 014/ 6827577

Państwowy Dom Dziecka
38-460 Długie
(powiat krośnieński, gmina Jedlicze)
telefon: 013/ 4352026

"Wzrastanie" Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
36-065 Dynów
ul. Dworska 25
(powiat rzeszowski, gmina Dynów)
telefon: 016/ 6521122

Dom Dziecka nr 1
37-500 Jarosław
ul. Księcia Poniatowskiego 63
(powiat jarosławski, gmina Jarosław)
telefon: 016/ 6217760

Dom Dziecka nr 2
37-500 Jarosław
ul. Pułaskiego 18/35
(powiat jarosławski, gmina Jarosław)
telefon: 016/ 6218576

Dom Dziecka Specjalnej Troski nr 1
37-500 Jarosław
ul. Grunwaldzka 20
(powiat jarosławski, gmina Jarosław)
telefon: 016/ 6212307

Dom Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego
38-400 Krosno
ul. Grodzka 2
(powiat krośnieński, gmina Krosno)
telefon: 013/ 4320039

Dom Dziecka
37-310 Nowa Sarzyna
ul. Łukasiewicza 3
(powiat leżajski, gmina Nowa Sarzyna)
telefon: 017/ 2412173

"Moja Rodzina" Dom Dziecka Zgromadzenia św. Michała Archanioła
37-700 Prałkowce, 240
(powiat przemyski, gmina Krasiczyn)
telefon: 016/ 6783730

"Nasza Chata" Dom dla Dzieci
37-700 Przemyśl
ul. Swobodna 12
(powiat przemyski, gmina Przemyśl)
telefon: 016/ 6799296

Dom Dziecka nr 3
37-700 Przemyśl
ul. Leszczyńskiego 3
(powiat przemyski, gmina Przemyśl)
telefon: 016/ 6785108

"Nasz Dom Dzieciątka Jezus" Dom Dziecka
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Piaskowa 11
(powiat niżański, gmina Rudnik Nad Sanem)
telefon: 015/ 8762412

Dom Dziecka nr 2
35-303 Rzeszów
ul. Nizinna 30
(powiat rzeszowski gmina Rzeszów)
telefon: 017/ 8628107

Ochronka im. Dzieciątka Jezus
38-500 Sanok
ul. Słowackiego 24
(powiat sanocki, gmina Sanok)
telefon: 013/ 4630656

Dom Dziecka
39-451 Skopanie, 186
(powiat tarnobrzeski, gmina Baranów Sandomierski)
telefon: 15/ 8110623

Placówka Rodzinna
37-100 Sonina, 350a
(powiat łańcucki, gmina Łańcut)
telefon: 017/ 2241555

Dom Dziecka
37-450 Stalowa Wola
ul. Podleśna 6
(powiat stalowowolski, gmina Stalowa Wola)
telefon: 015/ 8420201

"Ochronka im. św. Brata Alberta" Dom Dziecka
37-450 Stalowa Wola
ul. Wałowa 46
(powiat stalowowolski, gmina Stalowa Wola)
telefon: 015/ 8423931

Dom Dziecka
38-100 Strzyżów
ul. Jana III Sobieskiego 7
(powiat strzyżowski, gmina Strzyżów)
telefon: 017/ 2761002

Państwowy Dom Dziecka
38-200 Wolica, 63
(powiat jasielski, gmina Jasło)
telefon: 013/ 4455008

Caritas Diecezji Przemyskiej Dom Dziecka
38-505 Zboiska, 33
(powiat sanocki, gmina Bukowsko)
telefon: 013/ 4675191

Dom Dziecka
38-111 Żyznów, 137
(powiat strzyżowski, gmina Strzyżów)
telefon: 017/ 2765204  

 


OŚRODKI ADOPCYJNE


Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Archidiecezji Przemyskiej
38-400 Krosno
ul. Portiusa 4
(powiat krośnieński, gmina Krosno)
telefon: 013/ 4368251

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1
(powiat krośnieński, gmina Krosno)
telefon: 013/ 4323086

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
37-700 Przemyśl
ul. Ks. bpa Śnigurskiego 10/12
(powiat przemyski, gmina Przemyśl)
telefon: 016/ 6788255

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
35-113 Rzeszów
ul. Witkacego 7
(powiat rzeszowski, gmina Rzeszów)
telefon: 017/ 8641023

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
39-400 Tarnobrzeg
św. Barbary 8
(powiat tarnobrzeski, gmina Tarnobrzeg)
telefon: 015/ 8222840

 


PORADNIE I OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE, SZKOŁY SPECJALNE


Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
36-021 Budziwój
ul. Milenijna 152
(powiat rzeszowski, gmina Tyczyn)
telefon: 017/ 2219658

Zespół Szkół Specjalnych
39-200 Dębica
ul. Matejki 22
(powiat dębicki, gmina Dębica)
telefon: 014/ 6778598

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
38-130 Frysztak
ul. Wybickiego 25
(powiat strzyżowski, gmina Frysztak)
telefon: 017/ 2777206

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
39-410 Grębów
(powiat tarnobrzeski, gmina Grębów)
telefon: 015/ 8112813

Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
38-440 Iwonicz-Zdrój
(powiat krośnieński, gmina Iwonicz-Zdrój)
telefon: 013/ 4375440

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
37-500 Jarosław
ul. Jana Pawła II 30
(powiat jarosławski, gmina Jarosław)
telefon: 013/ 6212431

Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek  NMP NP
37-500 Jarosław
ul. ks. Lisińskiego 7
(powiat jarosławski, gmina Jarosław)
telefon: 016/ 6213475

"Nasz Dom" Katolicka Placówka Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła
38-200 Jasło
ul. Szkolna 9
(powiat jasielski, gmina Jasło)
telefon: 013/ 4463748

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
38-200 Jasło
ul. Skargi 47
(powiat jasielski, gmina Jasło)
telefon: 013/ 4463467

Specjalne Gimnazjum nr 6
38-400 Krosno
ul. Bema 46
(powiat krośnieński, gmina Krosno)
telefon: 013/ 4360481

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
38-400 Krosno
ul. Bema 46
(powiat krośnieński, gmina Krosno)
telefon: 013/ 4365671

Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. B. Markiewicza
38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 28
(powiat krośnieński, gmina Krosno)
telefon: 013/ 4366214

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
38-600 Lesko
ul. Smolki 4
(powiat leski, gmina Lesko)
telefon: 013/ 4696423

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
37-300 Leżajsk
ul. Mickiewicza 76
(powiat leżajski, gmina Leżajsk)
telefon: 017/ 2420254

Gimnazjum Specjalne Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Resocjalizacyjnych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
37-600 Lubaczów
ul. Kościuszki 145
(powiat lubaczowski, gmina Lubaczów)
telefon: 016/ 6324247

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Resocjalizacyjnych
37-600 Lubaczów
ul. Kościuszki 145
(powiat lubaczowski, gmina Lubaczów)
telefon: 016/ 6321088

"Nasz Dom" Katolicka Placówka Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła
38-430 Miejsce Piastowe
ul. Markiewicza 22
(powiat krośnieński, gmina Miejsce Piastowe)
telefon: 013/ 4353422

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
39-300 Mielec
ul. Królowej Jadwigi 1
(powiat mielecki, gmina Mielec)
telefon: 017/ 5862916

Zespół Szkół Specjalnych
39-300 Mielec
ul. Żeromskiego 34
(powiat mielecki, gmina Mielec)
telefon: 017/ 862977

Specjalna Szkoła Podstawowa
36-054 Mrowla
(powiat rzeszowski, gmina Świlcza)
telefon: 017/ 8553579

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
36-054 Mrowla
(powiat rzeszowski, gmina Świlcza)
telefon: 017/ 8553576

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
37-700 Przemyśl
ul. Kopernika 14
(powiat przemyski, gmina Przemyśl)
telefon: 016/ 6783120

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. dr Janusza Korczaka
37-700 Przemyśl
ul. Czarnieckiego 27
(powiat przemyski, gmina Przemyśl)
telefon: 016/ 6783226

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
37-700 Przemyśl
ul. Kapitulna 4
(powiat przemyski, gmina Przemyśl)
telefon: 016/ 6783094

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióst Opatrzności Bożej
37-700 Przemyśl
ul. Krasińskiego 33
(powiat przemyski, gmina Przemyśl)
telefon: 016/ 6707255

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
39-100 Ropczyce
ul. ks. kard. Wyszyńskiego 14
(powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Ropczyce)
telefon: 017/ 2218382

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Mickiewicza 38
(powiat niżański, gmina Rudnik Nad Sanem)
telefon: 015/ 8761092

Zespół Placówek Specjalnych
38-481 Rymanów-Zdrój
ul. Leśna 4
(powiat krośnieński, gmina Rymanów)
telefon: 013/ 4357275

Zespół Szkół Specjalnych
35-215 Rzeszów
ul. Marszałkowska 24a
(powiat rzeszowski, gmina Rzeszów)
telefon: 017/ 8533377

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
35-016 Rzeszów
ul. Unii Lubelskiej 1
(powiat rzeszowski, gmina Rzeszów)
telefon: 017/ 8535073

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
38-500 Sanok
ul. Konarskiego 10
(powiat sanocki, gmina Sanok)
telefon: 013/ 4630925

Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. B. Markiewicza "Oratorium Twój Dom"
38-500 Sanok
ul. Kościuszki 31
(powiat sanocki, gmina Sanok)
telefon: 013/ 4643191

Zespół Szkół Specjalnych
37-450 Stalowa Wola
ul. Hutnicza 14
(powiat stalowowolski, gmina Stalowa Wola)
telefon: 015/ 8421031

Katolicki Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy. Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi "ORATORIUM" im. Ks. B. Markiewicza
37-450 Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 57
(powiat stalowowolski, gmina Stalowa Wola)
telefon: 015/ 8429280 wew. 24 i 27

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
38-100 Strzyżów
ul. Patryna 9
(powiat strzyżowski, gmina Strzyżów)
telefon: 017/ 2762620

Zespół Szkół Specjalnych
39-400 Tarnobrzeg
ul. Dąbrowskiej 10
(powiat tarnobrzeski, gmina Tarnobrzeg)
telefon: 015/ 8229553

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Gombrowicza 37
(powiat bieszczadzki, gmina Ustrzyki Dolne)
TEL (13) 4611104

 


POGOTOWIA OPIEKUŃCZE


Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny
38-500 Sanok
ul. Mickiewicza 38
(powiat sanocki gmina Sanok)
telefon: 013/ 4630718

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny
38-500 Sanok
ul. Sikorskiego 11
(powiat sanocki, gmina Sanok)
telefon: 013/ 4631328

Pogotowie Opiekuńcze
37-700 Przemyśl
ul. gen. Jasińskiego 1
(powiat przemyski, gmina Przemyśl)
telefon: 16/ 6760410

Państwowe Pogotowie Opiekuńcze
35-016 Rzeszów
ul. Unii Lubelskiej 4
(powiat rzeszowski, gmina Rzeszów)
telefon: 017/ 8534370