Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Lista rankingowa na dzień 23 maja 2017 roku

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji limitu przyjęć do służby w Policji na terenie województwa podkarpackiego, który na dzień 23 maja 2017 roku wynosi 20 osób.

 

Załączniki do strony