Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Lista rankingowa na dzień 6 czerwca 2016 roku

Data publikacji 02.06.2016

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji limitu przyjęć do służby w Policji na terenie województwa podkarpackiego, który na dzień 6 czerwca 2016 roku wynosi 22 osoby.