Dzielnicowi w opiniach mieszkańców Podkarpacia - Badanie opinii publicznej - Policja Podkarpacka

Badanie opinii publicznej

Dzielnicowi w opiniach mieszkańców Podkarpacia

Data publikacji 28.02.2018

W ostatniej edycji Polskiego Badania Przestępczości obok zagadnień związanych z poczuciem bezpieczeństwa, znalazła się również tematyka dotycząca znajomości i roli dzielnicowego w społeczeństwie. Pojawienie się tej problematyki w ramach Polskiego Badania Przestępczości związane jest z wdrożonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji programem „Dzielnicowy Bliżej Nas” służącym intensyfikacji współpracy Policji ze społeczeństwem. Ogólnopolskie badanie opinii było więc dobrą okazją, by zapytać Polaków o spostrzeżenia na temat służby dzielnicowych, zadań i roli dzielnicowego w społecznościach lokalnych.

Jak wynika z ostatniej edycji PBP większość mieszkańców naszego województwa nie wie kto jest dzielnicowym w miejscu swojego zamieszkania,  jedynie co trzeci badany zadeklarował, że zna swojego dzielnicowego.

Czy wie Pan(i) kto jest dzielnicowym w miejscu zamieszkania?
Wyniki PBP z 2017r. dla województwa podkarpackiego

Większość spośród tych którzy zadeklarowali, że znają swojego dzielnicowego, zna go jedynie z widzenia lub słyszenia (20,2%), niecałe 9% zna dzielnicowego osobiście, 5% zna tylko jego imię i nazwisko, a niecałe 4%z - numer telefonu do dzielnicowego.

 

Czy wie Pan(i) kto jest dzielnicowym w miejscu zamieszkania?
Wyniki PBP z roku 2017 dla województwa podkarpackiego oraz dla całej Polski (w%)

 

Połowa badanych naszego województwa dobrze ocenia pracę swojego dzielnicowego. Co dziesiąty mieszkaniec naszego regionu jest przeciwnego zdania. Jednocześnie, blisko 40% badanych nie potrafi tego ocenić.

Na pytanie czym, przede wszystkim powinien zajmować się dzielnicowy, badani z Podkarpacia wskazywali najczęściej na zagadnienia związane z:

  • pomocą rodzinom dotkniętym przemocą domową,
  • ściganiem sprawców przestępstw,
  • patrolowaniem terenu,
  • pomocą ofiarom przestępstw,
  • pomocą w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
  • rozwiązywaniem konfliktów sąsiedzkich,
  • pracą z dziećmi i młodzieżą.

 

 

Badanych zapytano również o to w jaki sposób chcieliby czerpać informacje  o możliwości kontaktu z dzielnicowym. W odpowiedzi, około 30% badanych z Podkarpacia stwierdziło nie potrzebuje informacji o dzielnicowych. Co czwarty ankietowany życzyłby sobie takich informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych oraz na ulotkach wrzucanych do skrzynek na listy. Około 1/5 badanych naszego województwach szukałaby informacji o dzielnicowym w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

 

W jaki sposób przede wszystkim chciałby/chciałaby Pan(i) czerpać informacje o możliwości kontaktu
z dzielnicowym? Wyniki PBP z roku 2017 dla województwa podkarpackiego oraz dla całej Polski (w%)

 

 

Informujemy, że dane kontaktowe swojego dzielnicowego można odnaleźć na stronach internetowych swoich jednostek Policji. Ponadto w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” uruchomiono bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne  „Moja Komenda”. Narzędzie zapewnia szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz dane kontaktowe wszystkich dzielnicowych na terenie kraju.

 

Więcej na temat ostatniej edycji Polskiego Badania Przestępczości można przeczytać w naszych poprzednich informacjach:

http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/badanie-opinii-publiczn/81935,Najwazniejsze-kwestie-zwiazane-z-praca-Policji-w-opiniach-mieszkancow-Podkarpaci.html

http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/badanie-opinii-publiczn/79627,Najbardziej-obawiamy-sie-piratow-drogowych.html

http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/badanie-opinii-publiczn/77785,Mieszkancy-Podkarpacia-czuja-sie-bezpiecznie-i-dobrze-oceniaja-prace-Policji.html