Badanie opinii publicznej

Rzeszów miastem bezpiecznym – wyniki Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej

Data publikacji 16.01.2018

Końcem roku na Uniwersytecie Rzeszowskim zaprezentowano wyniki Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej 2017. Autorami Diagnozy są: dr Hubert Kotarski, dr Krzysztof Malicki oraz dr Krzysztof Piróg z Instytutu Socjologii UR.

W badaniu uczestniczyło 618 dorosłych mieszkańców Rzeszowa, których wylosowano z bazy ewidencji ludności dostarczonej Uniwersytetowi przez Urząd Miasta Rzeszowa.

Rzeszowianie odpowiadali na pytania dotyczące wybranych zagadnień związanych z życiem w mieście, m.in. jakości życia, diety, oceny samego miasta. W badaniu znalazł się również komponent dotyczący bezpieczeństwa. Mieszkańców Rzeszowa pytano o poczucie bezpieczeństwa, ocenę działań Policji, zagrożenia w pobliżu miejsca zamieszkania oraz znajomość dzielnicowego. Okazuje się, że wyniki badania są w dużej mierze zbieżne z wynikami ostatniej edycji Polskiego Badania Przestępczości dla województwa podkarpackiego. 

W opiniach mieszkańców w Rzeszowie jest bezpiecznie – tego zdania jest blisko 87% badanych. Przeciwnego zdania jest niecałe 4% ankietowanych. Na pytanie o to, jakich zagrożeń obawiają się badani w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, mieszkańcy Rzeszowa wskazywali najczęściej na zagrożenia związane z brawurowo jeżdżącymi kierowcami, włamaniami, niszczeniem mienia przez wandali oraz kradzieżami.

Zdaniem blisko połowy Rzeszowian Policja w mieście dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Co czwarty mieszkaniec Rzeszowa jest przeciwnego zdania. 39% mieszkańców naszego miasta nie umiało jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat.
 
Około 40% Rzeszowian ocenia, że liczba patroli na ich osiedlu jest wystarczająca. Jednocześnie, co czwarty ankietowany jest zdania, że liczba patroli na jego osiedlu jest niewystarczająca. Więcej na temat można przeczytać – tutaj.