Aktualności

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – wojewódzka ewaluacyjna debata społeczna

Data publikacji 25.01.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł ewaluacyjnej debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Przedsięwzięcie podsumowało cykl debat społecznych, realizowanych w 2017 roku na terenie województwa podkarpackiego przez komendantów miejskich i powiatowych Policji.

W sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się wczoraj ewaluacyjna wojewódzka debata społeczna pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Przedsięwzięcie podsumowało cykl debat społecznych, które realizowane były w 2017 roku na terenie garnizonu podkarpackiego. Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym miały za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, które wymagają podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Debacie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Skorzec oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Kluz.  
  
W spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych i kościelnych, stowarzyszeń oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak również zainteresowane osoby prywatne. 
W pierwszym wystąpieniu podkom. Monika Hędrzak specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawiła informacje na temat najistotniejszych problemów społecznych oraz rekomendacji dla Policji sformułowanych podczas debat społecznych realizowanych przez komendy miejskie i powiatowe Policji woj. podkarpackiego. 

Następnie mł. asp. Jerzy Ossoliński asystent Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówił działania profilaktyczne realizowane przez jednostki Policji województwa podkarpackiego podjęte w wyniku rekomendacji zgłoszonych przez uczestników lokalnych debat społecznych. 

W dalszej kolejności mł. asp. Marek Bytnar asystent Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawił informacje na temat korzyści wynikających z funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie podkarpackim w kontekście współpracy z administracją rządową, samorządową i innymi podmiotami. 

Podkom. Piotr Kubas specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówił działania podejmowane przez podkarpacką Policję na rzecz zacieśniania więzi ze społeczeństwem i budowania poczucia bezpieczeństwa.

Podkom. Paweł Grześ specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawił informację dotyczącą działań podejmowanych na terenie garnizonu podkarpackiego w 2017 roku przez policjantów ruchu drogowego mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Ostatnim elementem debaty społecznej była dyskusja moderowana przez podinsp. Alinę Pieniążek ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

Poruszane kwestie oraz zgłaszane uwagi dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa zostaną wykorzystane podczas działań podejmowanych przez podkarpacką Policję. 

Działania realizowane przez Policję w wyniku lokalnych rekomendacji zostaną omówione podczas debat ewaluacyjnych, które organizowane będą w poszczególnych powiatach i gminach przez komendy miejskie i powiatowe Policji woj. podkarpackiego.

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie