Aktualności

Szkolenie komendantów komisariatów oraz kierowników posterunków policji

Data publikacji 11.11.2017

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się szkolenie komendantów komisariatów oraz kierowników posterunków policji z terenu województwa podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono rolę dzielnicowego jako policjanta wiodącego w realizacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zorganizował wczoraj szkolenie, w którym uczestniczyli funkcjonariusze nadzorujący pracę dzielnicowego. Spotkanie rozpoczęła podkom. Elżbieta Siupik, która przestawiła zadania Policji związane z realizacją procedury „Niebieskie Karty”. Kolejnym prelegentem była podkom. Monika Hędrzak, która omówiła podejmowane działania profilaktyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Następnie podkom. Piotr Kubas przedstawił koncepcję dotyczącą realizacji działań przez dzielnicowych i kierowników dzielnicowych.

Szkolenie podsumował mł. insp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, podkreślając, że tego typu spotkania dają możliwość wymiany informacji pomiędzy jednostkami i wypracowania wspólnych rozwiązań na rzecz osób dotkniętych przemocą.

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie