Działania profilaktyczne „Alkohol- ograniczona dostępność” - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Działania profilaktyczne „Alkohol- ograniczona dostępność”

Data publikacji 02.09.2017

Podkarpacka Policja wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje działania profilaktyczne pod nazwą "Alkohol - ograniczona dostępność". W ramach tej akcji sprawdzane są miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Alkohol stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi. Niejednokrotnie jest przyczyną wypadków, źródłem patologii społecznych i przestępczości. Dlatego ważne jest ograniczanie jego dostępności dla osób małoletnich.

W miniony wtorek i środę policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wspólnie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie i Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim prowadzili kontrole na terenie powiatu strzyżowskiego i rzeszowskiego. Sprawdzali placówki handlowe i lokale gastronomiczne pod kątem przestrzegania prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przez 2 dni, skontrolowano 23 punkty sprzedaży alkoholu. W 2 placówkach handlowych stwierdzono brak uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

Podczas działań policjanci prowadzili ze sprzedawcami rozmowy profilaktyczne na temat obowiązujących przepisów prawa oraz przekazywali materiały edukacyjno-informacyjne.

Działania "Alkohol - ograniczona dostępność" prowadzone są w tym tygodniu przez wszystkie jednostki Policji na terenie całego województwa. Akcja realizowana jest wspólnie z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane są konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Podczas kontroli zwracano uwagę na:

- przypadki spożywania alkoholu w sklepach i w ich najbliższym otoczeniu,
- przypadki sprzedaży i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim,
- nieuwidaczniania w miejscach sprzedaży i podawania alkoholu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

 

Wydział Prewencji KWP Rzeszów