Twoja komenda

Struktura

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAŚLE

  

 

 inspektor Paweł Filipek


  tel.  (13) 44 38 305

 

Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14:00 - 16:00.

 

 

 


  

 


 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO


młodszy inspektor Artur Dudek

 

tel.  (13) 44 38 305

 

  

 


 

 


ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO

 

młodszy inspektor Henryk Kmiecik
 

tel.  (13) 44 38 305

 

 


JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO-INFORMACYJNYCH

OFICER PRASOWY KOMENDANTA

komisarz Łukasz Gliwa

 

tel.  (13) 44 38 306


 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału

podinspektor Zbigniew Mijal

 

Zastępca Naczelnika

podinspektor Krzysztof Kłak

 

tel.  (13) 44 38 330

 

 
Zastępca Naczelnika

komisarz Bogusław Filip

 

tel.  (13) 44 38 320

 
 
WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik Wydziału
podinspektor Jerzy Duszyński

 

Zastępca Naczelnika

podinspektor Artur Wypasek


tel.  (13) 44 38 340

 


 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 Naczelnik Wydziału
podinspektor Andrzej Przebięda
 
tel.  (13) 44 38 350

  


 

  WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
 Naczelnik Wydziału
podinspektor Marek Twardzicki
 

tel.  (13) 44 38 335
 

 


 

Referat Patrolowo-Interwencyjny

 

Kierownik Referatu
aspirant sztabowy Andrzej Stygar


tel.  (13) 44 38 341

 

 

Zespół ds. wykroczeń

 

Specjalista ds. wykroczeń

    nadkomisarz Alojzy Pasiowiec

 

tel.  (13) 44 38 400


 

 
Rewir Dzielnicowych 

 Kierownik Rewiru

 starszy aspirant Grzegorz Stygar

 

tel.  (13) 44 38 342, (13) 44 38 448

 

 


 

ZESPÓŁ DO SPRAW NIELETNICH 

 

Specjalista ds. nieletnich

aspirant Anna Śnieżek

 

tel.  (13) 44 38 343

 


 
W sprawach dotyczących pozwoleń na broń

aspirant sztabowy Mariusz Wojnar

 

tel.  (13) 44 38 443

 


 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

nadkomisarz Magda Bator

 

tel.  (13) 44 38 360
 

 
 
Referat Wspomagający

 

Kierownik Referatu

 Alicja Mijal

 

tel.  (13) 44 38 380 


   
Zespół  Łączności i Informatyki

specjalista Marek Pilut

 

tel.  (13) 44 38 391

 


  

Stanowisko ds. BHP i p.poż.

 

tel.  (13) 44 38 382

 


   

 

KOMISARIAT POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE

dla gminy Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski


ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30
 

Komendant Komisariatu
komisarz Jacek Krzyżak

 

tel.  13 44 38 376

 

Dzielnicowi

 

 aspirant Ryszard Bors - gmina Osiek Jasielski
 

młodszy aspirant Edward Misiołek - gmina Nowy Żmigród

 

 aspirant  Robert Zoła - gmina Krempna

 

 


  

 

POSTERUNEK POLICJI W KOŁACZYCACH
dla gmin Brzyska i Kołaczyce


ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


Kierownik Posterunku
starszy  aspirant Renata Zięba

tel.  (13) 44 38 371

Dzielnicowi 


  młodszy aspirant Wacław Sychta - gmina Kołaczyce

 

 młodszy aspirant Mieczysław Wójcik - gmina Brzyska

    

POSTERUNEK POLICJI W SKOŁYSZYNIE

dla gminy Skołyszyn


38-242 Skołyszyn 18


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


Kierownik Posterunku
aspirant Leszek Placek

tel.  13 44 38 372


Dzielnicowy
sierżant sztabowy Andrzej Pilch

tel.  13 44 38 372
 


 

POSTERUNEK POLICJI W TARNOWCU
dla gminy Tarnowiec


38-204 Tarnowiec 74


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


 Kierownik Posterunku

mł. asp. Jerzy Szot

tel.  13 44 38 373


Dzielnicowy
st. sierż. Janusz Jaworski

tel.  13 44 38 373


                                                                                                  


                                                                                                  

Interesanci z gminy Jasło oraz Dębowiec przyjmowani są

 w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle


 ul. Kościuszki 26,  38-200 Jasło
 


  

 POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

 

Dzielnicowy to policjant dbający o bezpieczeństwo obywateli na danym obszarze miasta, gminy. Każdy mieszkaniec może się zwrócić do niego z prośbą o pomoc czy interwencję, przekazać opinie, wiadomości lub własne wnioski. Warto wiedzieć kto na terenie naszego miasta, gminy pełni tę funkcję. Poniżej przedstawiamy dzielnicowych oraz rejony i ulice, którymi się zajmują.

Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jaśle  ul. Kochanowskiego 2
.

Interesenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00, w sobotę od godz. 12.00 - 22.00 .

Dzielnicowi pełnią również dyżury w siedzibach administracji osiedli:

 

Osiedle Adres Dzielnicowy Dyżur

BACZYŃSKIEGO
KOPERNIKA

Pawilon Handlowy
Kopernika 6
tel.  (13) 44 640 40 
wew. 41


 

st. sierż. Paweł Klimato


III środa miesiąca
godz. 18.00-19.00
 

SZKOLNA – SIKORSKIEGO

Szkolna 11
tel.   (13) 44 657 00 

 

asp. Iwona Hajduk


I poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16-00
 


NA KOTLINĘ, 

BRZYSZCZKI


Na Kotlinę 17
tel.   (13) 44 685 14 

 

asp. Piotr Frankiewicz


I poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16.00
 

RAFINERYJNA  

3-go Maja (Berlin)
 
st. sierż. Paweł Klimato

 I środę miesiąca
godz. 18.00-20.00
 

ŚRÓDMIEŚCIE  

Kołłątaja 1 JDK

 

asp.sztab. Mariusz Niemiec 

 


III poniedziałek miesiąca

godz. 16.30 - 17.30W przypadku nieobecności lub braku możliwości telefonicznego kontaktu z dzielnicowym – prosimy kontaktować się z dyżurnym KPP w Jaśle

tel. 13 44 38 310 lub 997.

 

 

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
KPP w Jaśle
 
 
starszy aspirant Grzegorz Stygar
 
 Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Jasło przyjmuje interesantów w pokoju nr 65  od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 13.30, tel.  (13) 44 38 342.
 
 
Dzielnicowi podlegają bezpośrednio kierownikowi, który nadzoruje ich pracę.
 

 

REJON MIEJSKI 

RZ-RJS0001-001M

 

  

Dzielnicowy starszy aspirant Wiesław Sitnik
tel.  (
13) 44 384 45  

   

Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:

 

Floriańska – od skrzyżowania z ul. Rejtana, Piłsudskiego – od skrzyżowania z ul. Floriańską do skrzyżowania z ul. Kościuszki, 3-go Maja – numery nieparzyste, Dworcowa, Kołłątaja – numery nieparzyste, Kościuszki – od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania ul. Metzgera, Baczyńskiego – od skrzyżowania z ul. Lenartowicza z ul. 3-go Maja, Metzgera, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Sobieskiego, Armii Krajowej, Staszica, Duala, 1-go Maja, Lenartowicza, Grunwaldzka, Klasztorna, Kolejowa, Ogrodowa, Pelczara, Pigonia,Prusa,Sienkiewicza, Kowalskiej, Weigla,Wileńska, Wiśniowa, Mikołaja Reja, Sobniowska, Bełcha, Bławatna, Ceramiczna, Wesoła, Graniczna, Harcerska, Konarskiego, Kózkówny, Kwiatowa, Łąkowa, Wąwozy, Wiosenna, Potępy, Środkowa, Rolnicza, Żniwna,  Różana, Mała, Stawna, Jana z Dukli, Leśna, Lichtarz, Młynarska, Nadbrzeżna, Rzeczna, Wodna, Wojska Polskiego.

 

 

REJON MIEJSKI 

RZ-RJS0001-002M
 
 

 

Dzielnicowy starszy sierżant Paweł Klimato
tel.  (13) 44 384 45 
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:
 
3-go Maja – numery parzyste, Rafineryjna, Słoneczna, Gądki, Plażowa, Sportowa, Letnia, Biecka, Naftowa, Niegłowicka, Równia, Gajowa, Wiejska, Krzywa, Baczyńskiego – od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ZPOW Pektowin, Ujejskiego,  Kopernika, Kraszewskiego,  W. Pola, Za Bursą, Partyzantów,  Moniuszki, Paderewskiego, Polna, Słowackiego, Franciszkańska, Jagiełły - od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Szopena ( numery nieparzyste), Szopena –numery nieparzyste (wszystkie) i numery parzyste od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Jagiełły, Czackiego – od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. 3-go Maja, Mickiewicza – od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Jagiełły.
 

 

REJON MIEJSKI
RZ-RJS0002-001M
 

 

 

Dzielnicowy aspirant sztabowy  Mariusz  Niemiec
tel.  (13) 44 383 48 
 
  
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:
 
 
Rynek – lewa strona (od strony Starostwa Powiatowego), Kazimierza Wielkiego – od skrzyżowania z ul. Rynek do rzeki Jasiołka, Krótka, Kościuszki – od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Rejtana, Floriańska – od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Rejtana, Piłsudskiego - od skrzyżowania z ul. Floriańską do skrzyżowania z ul. Kasprowicza,PlacTargowy i Zielony Rynek, Piotra Skargi, Jana Pawła II Śniadeckich, Kasprowicza, Hutnicza, Basztowa, Igielna, Kadiego, Rejtana, Plac Bartłomieja, Zielona,  Cmentarna, Modrzejewskiego,  Targowa, Kilińskiego, Gołębia, Stroma, Wałowa, Pinkasa.
 

 

REJON MIEJSKI
RZ-RJS0002-002M
 
 
Dzielnicowy aspirant Piotr Frankiewicz
tel.  (13) 44 383 45 
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :
 
17-go Stycznia, Krakowska, Okrężna, Na Kotlinę, Żeromskiego, Lwowska, Ulaszowice, Łukaszewicza, Dobrzańskiego, Witosa, Gorajowicka, Pod Skałą, Wierzbowa, Podzamcze, Skalna, Reymonta, Brzyszczki, Jodłowa, Lipowa, Klonowa, Jagodowa, Pietrusa, Krzyżanowskiego, Kazimierza Wielkiego – prawa strona od mostu na rzecze Jasiołka do ronda Solidarności, Bieszczadzka, Towarowa, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Robotnicza, Hankówka, Śnieżna, Zawodzie, Konopnickiej, Sroczyńskiego, Dolna, Fabryczna.
 

 

REJON MIEJSKI
RZ-RJS0003-001M
 
 
 
Dzielnicowy aspirant Iwona Hajduk
tel.  
(13) 44 383 48  
 
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :
 
Jagiełły - od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Szopena ( numery parzyste), Szopena – od skrzyżowania z ul. Jagiełły do rzeki Wisłoka (numery parzyste),  Mickiewicza – od skrzyżowania z ul. Jagiełły do rzeki Wisłoka (numery nieparzyste),  Sikorskiego, Szkolna, Krasińskiego, Skłodowskiej, Przybyszewskiego, Tischnera, Podwale, Lisa-Kuli.
 
 

 

REJON MIEJSKI

RZ-RJS0003-002M
 
 

 

Dzielnicowy st. sierż. Tomasz Jarecki
tel.  
(13) 44 383 46  

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :

  
Szajnochy, Mickiewicza – od skrzyżowania z ul. Jagiełły do mostu na rzece Jasiołka (numery parzyste) i od mostu na rzece Jasiołka do granic administracyjnych miasta po obu stronach, Czackiego – od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do Placu Żwirki i Wigury, Plac Żwirki i Wigury, Jagiełły - od skrzyżowania z ul. Szajnochy do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, Obrońców Westerplatte, Bohaterów Monte Casino, Hubalczyków, Madajewskich, Zyndrama z Miszkowic, Dziedzica, Pawłowskiego, Skłodowskiej, Bednarska, Karmelicka, Koralewskiego, Tkaczowa, PCK, Sokoła, Asnyka, Bryły, Kaczorowy, Starowiejska.
 

 

REJON POZAMIEJSKI
RZ-RJS-0004-001W
 
 
Dzielnicowy starszy aspirant Weber Wojciech
tel. (13) 44 383 47  
 
Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:
 
Kowalowy, Gorajowice, Warzyce, Bierówka, Zimna Woda, Szebnie, Chrząstówka, Niepla.

 

 

REJON POZAMIEJSKI
RZ-RJS-0006-001W

 

 
Dzielnicowy młodszy aspirant Krystian Kawalec

tel.  (13) 44 383 46

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości :
 
Dębowiec, Zarzecze, Majscowa, Łazy Dębowieckie, Wola Dębowiecka, Duląbka, Cieklin, Dzielec, Pagórek, Dobrynia, Folusz.

  

 

REJON POZAMIEJSKI

RZ-RJS-0005-001W

 

 

Dzielnicowy młodszy aspirant Mariusz Marszałek
tel.  (13) 44 38 347 

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:
 
Żółków, Sobniów, Trzcinica, Jareniówka, Opacie, Niegłowice, Brzyście, Osobnica, Łaski, Wolica.

 

 

 

 


  

 

 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku poszukują zaginionej Katarzyny Kuczek, 37-letniej mieszkanki Brzózy Królewskiej. Zaginiona 14 stycznia 2016 r. rano wyszła z domu udając się do...

arrow widziałeś? napisz więcej arrow
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie poszukują 30-letniego Michała Pasterza, ostatnio zamieszkałego w Rzeszowie. Michał Pasterz poszukiwany jest na podstawie...

arrow widziałeś? napisz więcej arrow

Policyjne statystyki Podkarpacia

Wybierz dzień
6
Luty
2016
Sobota
pn wt śr cz pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
wybierz miesiąc:   
pozostałe statystyki

Galeria zdjęć

Galeria video

Powiadom nas

Ankieta

Nasza strona na Facebook

realizacja:Ideo
powered by: CMS Edito
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji i zawiera tylko jawne dane
Wszystkie prawa zastrzeżone. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie