Twoja komenda

Struktura

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAŚLE

  

nadkomisarz Jacek Krzyżak

 


  tel.  13 44 38 305

 

Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14:00 - 16:00.

 

 

 


  

 


 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO


młodszy inspektor Jerzy Wójcik

 

tel.  13 44 38 305

 

  

 


 

 


ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO

 

p.o. podinspektor Andrzej Przebięda
 

tel.  (13) 44 38 305

 

 


JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO-INFORMACYJNYCH

OFICER PRASOWY KOMENDANTA

st. asp. Piotr Wojtunik

 

tel.  13 44 38 306


 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału

komisarz Grzegorz Żytniak 

 

Zastępca Naczelnika

komisarz Krzysztof Machowski 

 

tel.  13 44 38 330

 

 
Zastępca Naczelnika

nadkomisarz Bogusław Filip

 

tel.  13 44 38 320

 
 
WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik Wydziału
podinspektor Jerzy Duszyński

 

Zastępca Naczelnika

podinspektor Artur Wypasek


tel.  13 44 38 340

 


 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 Naczelnik Wydziału
p.o. starszy aspirant Bartłomiej Świerczek 
 
tel.  13 44 38 350

  


 

  WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
 Naczelnik Wydziału
p.o. podinspektor Piotr Hals  
 

tel.  13 44 38 335
 

 


 

Referat Patrolowo-Interwencyjny

 

Kierownik Referatu
aspirant sztabowy Andrzej Stygar


tel.  13 44 38 341

 

 

Zespół ds. wykroczeń

 

Specjalista ds. wykroczeń

    nadkomisarz Alojzy Pasiowiec

 

tel.  13 44 38 400


 

 
Rewir Dzielnicowych 

 Kierownik Rewiru

  aspirant sztabowy Grzegorz Stygar

 

tel.  13 44 38 342, 13 44 38 448

 

 


 

ZESPÓŁ DO SPRAW NIELETNICH 

 

Specjalista ds. nieletnich

aspirant  sztabowy Anna Śnieżek

 

tel.  13 44 38 343

 


 
W sprawach dotyczących pozwoleń na broń

młodszy aspirant Mieczysław Wójcik

 

tel.  13 44 38 443

 


 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

podinspektor Magda Bator

 

tel.  13 44 38 360
 

 
 
Referat Wspomagający

 

Kierownik Referatu

 Alicja Mijal

 

tel.  13 44 38 380 


   
Zespół  Łączności i Informatyki

specjalista Marek Pilut

 

tel.  13 44 38 391

 


  

Stanowisko ds. BHP i p.poż.

starszy inspektor ds. BHP i PPOŻ Tomasz Machowski 

tel.  13 44 38 382

 


   

 

KOMISARIAT POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE

dla gminy Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski


ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30
 

Komendant Komisariatu

aspirant sztabowy Wiesław Rogowski

 

tel.  13 44 38 376

 

Dzielnicowi

 

 starszy aspirant Ryszard Bors - gmina Osiek Jasielski

tel. 572 908 556

e-mail: dzielnicowy.nowy-zmigrod3@rz.policja.gov.pl
 

starszy aspirant Edward Misiołek - gmina Nowy Żmigród

tel. 572 908 551

e-mail: dzielnicowy.nowy-zmigrod1@rz.policja.gov.pl

 

 starszy aspirant  Robert Zoła - gmina Krempna

 tel. 572 908 555

e-mail: dzielnicowy.nowy-zmigrod2@rz.policja.gov.pl

 


  

 

POSTERUNEK POLICJI W KOŁACZYCACH
dla gmin Brzyska i Kołaczyce


ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


Kierownik Posterunku
 aspirant sztabowy Renata Zięba

tel.  (13) 44 38 371

Dzielnicowi 


  młodszy aspirant Wacław Sychta - gmina Kołaczyce

tel. 572 908 557

e-mail: dzielnicowy.kolaczyce1@rz.policja.gov.pl

 

 p.o. sierżant sztabowy  Marcin Bargieł - gmina Brzyska

tel. 572 908 554

e-mail: dzielnicowy.kolaczyce2@rz.policja.gov.pl

    

POSTERUNEK POLICJI W SKOŁYSZYNIE

dla gminy Skołyszyn


38-242 Skołyszyn 18


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


Kierownik Posterunku
aspirant sztabowy Leszek Placek

tel.  13 44 38 372


Dzielnicowy
starszy sierżant Arkadiusz Przybyłowicz

tel.  572 908 550

e-mail: dzielnicowy.skolyszyn1@rz.policja.gov.pl

 


 

POSTERUNEK POLICJI W TARNOWCU
dla gminy Tarnowiec


38-204 Tarnowiec 74


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


 Kierownik Posterunku

aspirant Jerzy Szot

tel.  13 44 38 373


Dzielnicowy
sierżant sztabowy Janusz Jaworski

tel.  572 908 552

e-mail: dzielnicowy.tarnowiec1@rz.policja.gov.pl


                                                                                                  


                                                                                                  

Interesanci z gminy Jasło oraz Dębowiec przyjmowani są

 w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle


 ul. Kościuszki 26,  38-200 Jasło
 


  

 POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

 

Dzielnicowy to policjant dbający o bezpieczeństwo obywateli na danym obszarze miasta, gminy. Każdy mieszkaniec może się zwrócić do niego z prośbą o pomoc czy interwencję, przekazać opinie, wiadomości lub własne wnioski. Warto wiedzieć kto na terenie naszego miasta, gminy pełni tę funkcję. Poniżej przedstawiamy dzielnicowych oraz rejony i ulice, którymi się zajmują.

Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jaśle  ul. Kochanowskiego 2
.

Interesenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00, w sobotę od godz. 12.00 - 22.00 .

Dzielnicowi pełnią również dyżury w siedzibach administracji osiedli:

 

Osiedle Adres Dzielnicowy Dyżur

BACZYŃSKIEGO
KOPERNIKA

Pawilon Handlowy
Kopernika 6
tel.  13 44 640 40 
wew. 41


 

mł.asp. Paweł Klimato


III środa miesiąca
godz. 18.00-19.00
 

SZKOLNA – SIKORSKIEGO

Szkolna 11
tel. 13 44 657 00 

 

asp. Iwona Hajduk


I poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16-00
 


NA KOTLINĘ, 

BRZYSZCZKI


Na Kotlinę 17
tel. 13 44 685 14 

 

st. asp. Piotr Frankiewicz


I poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16.00
 

RAFINERYJNA  

3-go Maja (Berlin)
 
mł.asp. Paweł Klimato

 I środę miesiąca
godz. 18.00-20.00
 

ŚRÓDMIEŚCIE  

Kołłątaja 1 JDK

 

asp.sztab. Mariusz Niemiec 

 


III poniedziałek miesiąca

godz. 16.30 - 17.30W przypadku nieobecności lub braku możliwości telefonicznego kontaktu z dzielnicowym – prosimy kontaktować się z dyżurnym KPP w Jaśle

tel. 13 44 38 310 lub 997.

 

 

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
KPP w Jaśle
 
 
 aspirant sztabowy Grzegorz Stygar
 
 Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Jasło przyjmuje interesantów w pokoju nr 65  od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 13.30, tel. 13 44 38 342.
 
 
Dzielnicowi podlegają bezpośrednio kierownikowi, który nadzoruje ich pracę.
 

  

  

Dzielnicowy starszy aspirant Wiesław Sitnik

tel.
13 44 384 45   /  tel. kom. 572 908 558
e-mail: dzielnicowy.jaslo1@rz.policja.gov.pl

   

Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:

 

Floriańska – od skrzyżowania z ul. Rejtana, Piłsudskiego – od skrzyżowania z ul. Floriańską do skrzyżowania z ul. Kościuszki, 3-go Maja – numery nieparzyste, Dworcowa, Kołłątaja – numery nieparzyste, Kościuszki – od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania ul. Metzgera, Baczyńskiego – od skrzyżowania z ul. Lenartowicza z ul. 3-go Maja, Metzgera, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Sobieskiego, Armii Krajowej, Staszica, Duala, 1-go Maja, Lenartowicza, Grunwaldzka, Klasztorna, Kolejowa, Ogrodowa, Pelczara, Pigonia,Prusa,Sienkiewicza, Kowalskiej, Weigla,Wileńska, Wiśniowa, Mikołaja Reja, Sobniowska, Bełcha, Bławatna, Ceramiczna, Wesoła, Graniczna, Harcerska, Konarskiego, Kózkówny, Kwiatowa, Łąkowa, Wąwozy, Wiosenna, Potępy, Środkowa, Rolnicza, Żniwna,  Różana, Mała, Stawna, Jana z Dukli, Leśna, Lichtarz, Młynarska, Nadbrzeżna, Rzeczna, Wodna, Wojska Polskiego.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dzielnicowy starszy sierżant Konrad Janusz


tel. 
13 44 384 44  tel. kom. 572 908 560

e-mail: dzielnicowy.jaslo2@rz.policja.gov.pl

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :

  

3-go Maja – od mostu na rzece Ropa do granic miasta JasłaRafineryjna , Słoneczna, Gądki, Plażowa, Sportowa, Letnia, Biecka, Mościckiego, ks. Alfreda Solarskiego, Adeli i Marcina Mastej, Gajowa, Wiejska, Krzywa, Równia,  Naftowa

  

  

 

Dzielnicowy młodszy aspirant Paweł Klimato
 
tel.  13 44 384 45 tel. kom. 571 203 243
e-mail: dzielnicowy.jaslo3@rz.policja.gov.pl
 
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:
 
Asnyka, 3-go Maja – od ul. Kołłątaja do mostu na rzece Ropa (numery parzyste),

Baczyńskiego – od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ZPOW Pektowin, Ujejskiego, Kopernika, Kraszewskiego, W. Pola, Za Bursą, Partyzantów, Moniuszki, Paderewskiego,Słowackiego, Franciszkańska, Jagiełły - od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Szopena ( numery nieparzyste), Szopena –numery nieparzyste (wszystkie) i numery parzyste od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Jagiełły , Czackiego – od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. 3-go Maja, Mickiewicza – od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Jagiełły, Grota Roweckiego – od skrzyżowania z ulicą Baczyńskiego do skrzyżowania z ulicą Chopina (numery parzyste)

 
 

  

 

Dzielnicowy aspirant sztabowy  Mariusz  Niemiec
 
tel. 13 44 383 48  tel. kom. 571 203 242
e-mail: dzielnicowy.jaslo4@rz.policja.gov.pl
 
  
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:
 
Rynek – lewa strona (od strony Starostwa Powiatowego), Kazimierza Wielkiego – od skrzyżowania z ul. Rynek do rzeki Jasiołka, Krótka, Kościuszki – od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Rejtana, Floriańska – od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Rejtana, Piłsudskiego - od skrzyżowania z ul. Floriańską do skrzyżowania z ul. Kasprowicza,PlacTargowy i Zielony Rynek, Piotra Skargi, Jana Pawła II Śniadeckich, Kasprowicza, Hutnicza, Basztowa, Igielna, Kadiego, Rejtana, Plac Bartłomieja, Zielona,  Cmentarna, Modrzejewskiego,  Targowa, Kilińskiego, Gołębia, Stroma, Wałowa, Pinkasa.
 

 

 
Dzielnicowy starszy aspirant Piotr Frankiewicz
 
tel.  13 44 383 45    tel. kom. 797 908 290
e-mail: dzielnicowy.jaslo5@rz.policja.gov.pl
 
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :
 
17-go Stycznia, Krakowska, Okrężna, Na Kotlinę, Żeromskiego, Lwowska, Ulaszowice, Łukaszewicza, Dobrzańskiego, Witosa, Gorajowicka, Pod Skałą, Wierzbowa, Podzamcze, Skalna, Reymonta, Brzyszczki, Jodłowa, Lipowa, Klonowa, Jagodowa, Pietrusa, Krzyżanowskiego, Kazimierza Wielkiego – prawa strona od mostu na rzecze Jasiołka do ronda Solidarności, Bieszczadzka, Towarowa, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Robotnicza, Hankówka, Śnieżna, Zawodzie, Konopnickiej, Sroczyńskiego, Dolna, Fabryczna.
 

  

 
Dzielnicowy aspirant Iwona Hajduk

tel.  
13 44 383 48   tel. kom. 510 997 394 
e-mail: dzielnicowy.jaslo6@rz.policja.gov.pl
 
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :
 
Jagiełły - od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Szopena ( numery parzyste), Szopena – od skrzyżowania z ul. Jagiełły do rzeki Wisłoka (numery parzyste),  Mickiewicza – od skrzyżowania z ul. Jagiełły do rzeki Wisłoka (numery nieparzyste),  Sikorskiego, Szkolna, Krasińskiego, Skłodowskiej, Przybyszewskiego, Tischnera, Podwale, Lisa-Kuli.
 
 

 

 

Dzielnicowy sierżant sztabowy Tomasz Jarecki


tel. 
13 44 383 46  tel. kom. 571 203 244

e-mail: dzielnicowy.jaslo7@rz.policja.gov.pl

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :

  

Mickiewicza – od mostu na rzece Wisłoka do granic miasta Jasła, Bryły, Kaczorowy, Starowiejska, Zygmunta Bauka.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

Dzielnicowy sierżant sztabowy Łukasz Przybyłowski


tel. 
13 44 383 46  tel. kom. 572 908 553

e-mail: dzielnicowy.jaslo8@rz.policja.gov.pl

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :

 

 Szajnochy, Mickiewicza – od skrzyżowania z ul. Asnyka do mostu na rzece Wisłoka (numery parzyste), Czackiego – od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do Placu Żwirki Plac Żwirki i Wigury, Jagiełły - od skrzyżowania z ul. Szajnochy do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, Obrońców Westerplatte, Bohaterów Monte Cassino, Hubalczyków, Madajewskich, Zyndrama z Maszkowic, Dziedzica, Pawłowskiego, Skłodowskiej, Bednarska, Karmelicka, Pl. Żwirki i Wigury, Koralewskiego, Tkaczowa, PCK, Sokoła, Asnyka, Kołłątaja - od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ronda im. Hugona Steinhausa, Kościuszki - od ronda 

im. Hugona Steinhausa do ul. Rynek (numery nieparzyste), Rynek – od
ul. Kościuszki do ul. Kazimierza Wielkiego  ( lewa strona ulicy), 
Kazimierza Wielkiego – od ul. Rynek do mostu na rzece Jasionka ( numery nieparzyste)

 

  

 
Dzielnicowy starszy aspirant Weber Wojciech
 
tel. 13 44 383 47  tel. kom. 572 908 559
e-mail: dzielnicowy.jaslo9@rz.policja.gov.pl
 
Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:
 
Kowalowy, Gorajowice, Warzyce, Bierówka, Zimna Woda, Szebnie, Chrząstówka, Niepla.

 

 

 

 
Dzielnicowy młodszy aspirant Krystian Kawalec
 

tel.  13 44 383 46  tel. kom. 571 203 246

e-mail: dzielnicowy.jaslo11@rz.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości :
 
Dębowiec, Zarzecze, Majscowa, Łazy Dębowieckie, Wola Dębowiecka, Duląbka, Cieklin, Dzielec, Pagórek, Dobrynia, Folusz.

  

 

 

 

Dzielnicowy młodszy aspirant Mariusz Marszałek


tel.  13 44 38 347 tel. kom. 571 203 245

e-mail: dzielnicowy.jaslo10@rz.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:
 
Żółków, Sobniów, Trzcinica, Jareniówka, Opacie, Niegłowice, Brzyście, Osobnica, Łaski, Wolica.

 

 

 

 


  

 

 

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli prowadzi poszukiwania zaginionego Mariana Kaszy, 79-letniego mieszkańca Zbydniowa. Zaginiony wyszedł z domu 17 sierpnia 2016 roku około...

arrow widziałeś? napisz więcej arrow
Policjanci z Komisariatu Policji w Trzebownisku  poszukują 59-letniego Juliana Oleniacza, ostatnio zamieszkałego w Łukawcu. Julian Oleniacz poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego...

arrow widziałeś? napisz więcej arrow

Policyjne statystyki Podkarpacia

Wybierz dzień
24
Sierpień
2016
Środa
pn wt śr cz pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
wybierz miesiąc:   
pozostałe statystyki

Galeria zdjęć

Galeria video

Ankieta

Nasza strona na Facebook

realizacja:Ideo
powered by: CMS Edito
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji i zawiera tylko jawne dane
Wszystkie prawa zastrzeżone. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie