Twoja komenda

Struktura

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAŚLE

  

nadkomisarz Jacek Krzyżak

 


  tel.  13 443 83 05

 

Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14:00 - 16:00.

 

 

 


  

 


 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO


młodszy inspektor Jerzy Wójcik

 

tel.  13 443 83 05

 

  

 


 

 


ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO

 

p.o. podinspektor Andrzej Przebięda
 

tel.  13 443 83 05

 

 


JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO-INFORMACYJNYCH

OFICER PRASOWY KOMENDANTA

 

st. asp. Piotr Wojtunik

 

tel.  13 443 83 06


 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału

komisarz Grzegorz Żytniak 

 

Zastępca Naczelnika

komisarz Krzysztof Machowski 

 

tel.  13 443 83 30

 

 
Zastępca Naczelnika

nadkomisarz Bogusław Filip

 

tel.  13 443 83 20

 
 
WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik Wydziału
podinspektor Jerzy Duszyński

 

Zastępca Naczelnika

podinspektor Artur Wypasek


tel.  13 443 83 40

 


 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 Naczelnik Wydziału
p.o. starszy aspirant Bartłomiej Świerczek 
 
tel.  13 443 83 50

  


 

  WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
 Naczelnik Wydziału
p.o. podinspektor Piotr Hals  
 

tel.  13 443 83 35
 

 


 

Referat Patrolowo-Interwencyjny

 

Kierownik Referatu
aspirant sztabowy Andrzej Stygar


tel.  13 443 83 41

 

 

Zespół ds. wykroczeń

 

Specjalista ds. wykroczeń

    nadkomisarz Alojzy Pasiowiec

 

tel.  13 443 84 00


 

 
Rewir Dzielnicowych 

 Kierownik Rewiru

  aspirant sztabowy Grzegorz Stygar

 

tel.  13 443 83 42, 13 443 84 48

 

 


 

ZESPÓŁ DO SPRAW NIELETNICH 

 

Specjalista ds. nieletnich

aspirant  sztabowy Anna Śnieżek

 

tel.  13 443 83 43

 


 
W sprawach dotyczących pozwoleń na broń

młodszy aspirant Mieczysław Wójcik

 

tel.  13 443 84 43

 


 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

podinspektor Magda Bator

 

tel.  13 443 83 60
 

 
 
Referat Wspomagający

 

Kierownik Referatu

 Alicja Mijal

 

tel.  13 443 83 80 


   
Zespół  Łączności i Informatyki

specjalista Marek Pilut

 

tel.  13 443 83 91

 


  

Stanowisko ds. BHP i p.poż.

starszy inspektor ds. BHP i PPOŻ Tomasz Machowski 

tel.  13 443 83 82

 


   

 

KOMISARIAT POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE

dla gminy Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski


ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30
 

Komendant Komisariatu

aspirant sztabowy Wiesław Rogowski

 

tel.  13 443 83 76

 

Dzielnicowi

 

 starszy aspirant Ryszard Bors

- Rejon: Czekaj, Mrukowa, Osiek Jasielski, Pielgrzymka, Samoklęski, Świerchowa, Załęże, Zawadka Osiecka.

tel. 572 908 556

e-mail: dzielnicowy.nowy-zmigrod3@rz.policja.gov.pl
 

starszy aspirant Edward Misiołek

- Rejon: Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Grabanina, Jaworze, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Nowy Żmigród, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik, Stary Żmigród, Toki.

tel. 572 908 551

e-mail: dzielnicowy.nowy-zmigrod1@rz.policja.gov.pl

 

 starszy aspirant  Robert Zoła

- Rejon: Grab, Kotań, Krempna, Myscowa, Ożenna, Polany, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Wyszowatka.

 tel. 572 908 555

e-mail: dzielnicowy.nowy-zmigrod2@rz.policja.gov.pl

 

  UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112  

 

POSTERUNEK POLICJI W KOŁACZYCACH
dla gmin Brzyska i Kołaczyce


ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


Kierownik Posterunku
 aspirant sztabowy Renata Zięba

tel.  13 443 83 71

Dzielnicowi 


  młodszy aspirant Wacław Sychta

 - Rejon: Bieździadka, Bieździedza, Kołaczyce, Krajowice, Lublica, Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka, Sowina.

tel. 572 908 557

e-mail: dzielnicowy.kolaczyce1@rz.policja.gov.pl

 

 p.o. sierżant sztabowy  Marcin Bargieł

- Rejon: Błażkowa, Brzyska, Dąbrówka, Kłodawa, Lipnica Dolna, Ujazd, Wróblowa.

tel. 572 908 554

e-mail: dzielnicowy.kolaczyce2@rz.policja.gov.pl

  

 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

  

POSTERUNEK POLICJI W SKOŁYSZYNIE

dla gminy Skołyszyn


38-242 Skołyszyn 18


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


Kierownik Posterunku
aspirant sztabowy Leszek Placek

tel.  13 443 83 72


Dzielnicowy
starszy sierżant Arkadiusz Przybyłowicz

- Rejon: Bączal Dolny, Bączal Górny, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Lisów, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie, Siepietnica, Skołyszyn, Sławęcin, Święcany.

tel.  572 908 550

e-mail: dzielnicowy.skolyszyn1@rz.policja.gov.pl

 

  UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112


 

POSTERUNEK POLICJI W TARNOWCU
dla gminy Tarnowiec


38-204 Tarnowiec 74


Interesenci przyjmowani są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


 Kierownik Posterunku

aspirant Jerzy Szot

tel.  13 443 83 73


Dzielnicowy
sierżant sztabowy Janusz Jaworski

- Rejon: Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, GlinikPolski, Łajsce, Łubienko, Łubno Opace, Łubno Szlacheckie, Nowy Glinik, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka.

tel.  572 908 552

e-mail: dzielnicowy.tarnowiec1@rz.policja.gov.pl

 

 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

 

              


                                                                                                  

Interesanci z gminy Jasło oraz Dębowiec przyjmowani są

 w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle


 ul. Kościuszki 26,  38-200 Jasło
 


  

 POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

 

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwaniaw zakresie bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi  diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne. Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc lub przekazać informacje dotyczące zagrozeń. 

Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jaśle  ul. Kochanowskiego 2
.

Interesenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00, w sobotę od godz. 12.00 - 22.00 .

Dzielnicowi pełnią również dyżury w siedzibach administracji osiedli:

 

Osiedle Adres Dzielnicowy Dyżur

BACZYŃSKIEGO
KOPERNIKA

Pawilon Handlowy
Kopernika 6
tel.  13 446 40 40 
wew. 41


 

mł.asp. Paweł Klimato


III środa miesiąca
godz. 18.00-19.00
 

SZKOLNA – SIKORSKIEGO

Szkolna 11
tel. 13 446 57 00 

 

asp. Iwona Hajduk


I poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16-00
 


NA KOTLINĘ, 

BRZYSZCZKI


Na Kotlinę 17
tel. 13 446 85 14 

 

st. asp. Piotr Frankiewicz


I poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16.00
 

RAFINERYJNA  

3-go Maja (Berlin)
 
mł.asp. Paweł Klimato

 I środę miesiąca
godz. 18.00-20.00
 

ŚRÓDMIEŚCIE  

Kołłątaja 1 JDK

 

asp.sztab. Mariusz Niemiec 

 


III poniedziałek miesiąca

godz. 16.30 - 17.30W przypadku nieobecności lub braku możliwości telefonicznego kontaktu z dzielnicowym – prosimy kontaktować się z dyżurnym KPP w Jaśle

tel. 13 443 83 10 lub 997.

 

 

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
KPP w Jaśle
 
 
 aspirant sztabowy Grzegorz Stygar
 
 Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Jasło przyjmuje interesantów w pokoju nr 65  od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 13.30, tel. 13 443 83 42.
 
 
Dzielnicowi podlegają bezpośrednio kierownikowi, który nadzoruje ich pracę.
 

  

  

Dzielnicowy starszy aspirant Wiesław Sitnik

tel.
13 443 84 45   /  tel. kom. 572 908 558
e-mail: dzielnicowy.jaslo1@rz.policja.gov.pl
 

  UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

 

Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:

 

1 Maja, 3 Maja (nr nieparzyste 1- 49), Alojzego Metzgera, Armii Krajowej, bł. Karoliny Kózkówny, Bławatna, Bolesława Prusa, bp. Józefa Sebastiana Pelczara, Ceramiczna, Dworcowa, Floriańska (nr 33-250), Graniczna, Grunwaldzka, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Hugona Kołłątaja 1, Jana III Sobieskiego, Jana Kochanowskiego, Józefa Ducala, Klasztorna, Kolejowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (nr 2-13), ks. Jana Potępy, ks. Stanisława Bełcha, ks. Stanisława Konarskiego, Kwiatowa, Leśna, Lichtarz, Łąkowa, Mała, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Rolnicza, Różana, Rudolfa Weigla, Rzeczna, s. Hiacynty Joanny Luli, Sobniowska, Stanisława Pigonia, Stanisława Staszica, Wtanisława Wyspiańskiego, Stawna, Środkowa, św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana z Dukli, Tadeusza Kościuszki (nr 31-69), Teofila Aleksandra Lenartowicza, Wąwozy, Wesoła, Wileńska, Wiosenna, Wiśniowa, Wodna, Wojska Polskiego, Żniwna.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dzielnicowy starszy sierżant Konrad Janusz


tel. 
13 443 84 44  tel. kom. 572 908 560

e-mail: dzielnicowy.jaslo2@rz.policja.gov.pl

 

  UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :

  

3 Maja 65, 3 Maja 73, 3 Maja 78 - 132, Adeli i Marcina Mastejów, Biecka, Gajowa, Gądki, Krzywa, ks. Alfreda Solarskiego, Letnia, Naftowa, Niegłowicka, Plażowa, Prezydenta Ignacego Mościckiego, Rafineryjna, Równia, Słoneczna, Sportowa, Wiejska.

  

  

 

Dzielnicowy młodszy aspirant Paweł Klimato
 
tel.  13 443 84 45 tel. kom. 571 203 243
e-mail: dzielnicowy.jaslo3@rz.policja.gov.pl
 
 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112
 
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:
 
3 Maja ( nr parzyste 4-60), Adama Mickiewicza ( nr nieparzyste 1-7), Adama Mickiewicza (nr parzyste 2-4), Franciszkańska, Fryderyka Chopina (nr nieparzyste 1-83), Fryderyka Chopina ( nr parzyste 4-18), gen. Grota - Roweckiego ( nr nieparzyste 1-77), gen. Grota - Roweckiego ( nr parzyste 2-66), Hugona Kołłątaja ( nr parzyste 2-18), Ignacego Paderewskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego, Kornela Ujejskiego (nr parzyste 10-30), Kornela Ujejskiego (nr nieparzyste 5-27), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (nr parzyste 12-20), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ( nr nieparzyste 15-29), Mikołaja Kopernika, Partyzantów, Polna, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Czackiego ( nr parzyste 10-18), Tadeusza Czackiego ( nr nieparzyste 13-21), Wincentego Pola, Władysława Jagiełły 13, Za Bursą. 
 

  

 

Dzielnicowy aspirant sztabowy  Mariusz  Niemiec
 
tel. 13 443 83 48  tel. kom. 571 203 242
e-mail: dzielnicowy.jaslo4@rz.policja.gov.pl
 
 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112
 
  
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:
 
Basztowa, Farna, Floriańska ( nr nieparzyste 1-67), Floriańska (nr parzyste 2-26), Floriańska nr 42-50, Gołębia, Hutnicza, Igielna, Ignacego Pinkasa, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego ( nr parzyste 2-14), ks. Piotra Skargi, płk. Józefa Modrzejewskiego, Rynek nr 2-18, Stanisława Kadyiego, Stary Rynek im. Bartłomieja z Jasła, Stroma, Tadeusza Rejtana, Targowa, Wałowa, Zielona. 
 

 

 
Dzielnicowy starszy aspirant Piotr Frankiewicz
 
tel.  13 443 83 45    tel. kom. 797 908 290
e-mail: dzielnicowy.jaslo5@rz.policja.gov.pl
 
 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112
 
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :
 
17 Stycznia, Albina Pietrusa, Bieszczadzka, Brzyszczki, Cicha, Dolna, Działkowa, Fabryczna, Gorajowicka, Górska, Hankówka, Ignacego Łukasiewicza, Jagodowa, Jana Nowotnego, Jodłowa, Józefa Krzyżowskiego, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego (nr parzyste 16-28), Klonowa, Krajowicka, Krakowska, Lipowa, Lwowska, Marii Konopnickiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, mjr. Henryka Dobrzańskiego, Na Kotlinę, Okrężna, Piasta Kołodzieja, Pod Skałą, Podzamcze, Pogodna, Polnych Kwiatów, Produkcyjna, Przemysłowa, Robotnicza, Rzemieślnicza, Skalna, Stefana Żeromskiego, Śnieżna, Tadeusza Sroczyńskiego, Towarowa, Ulaszowice, Urocza, Widokowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Władysława Mendysa, Władysława Reymonta, Zawodzie.
 

  

 
Dzielnicowy aspirant Iwona Hajduk

tel.  
13 443 83 48   tel. kom. 510 997 394 
e-mail: dzielnicowy.jaslo6@rz.policja.gov.pl
 
 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112
 
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :
 
Adama Mickiewicza ( nr nieparzyste 13-39), dr. Zbigniewa Przybyszowskiego, Fryderyka Chopina ( nr parzyste 20-154), Kornela Ujejskiego ( nr nieparzyste 1-3), Kornela Ujejskiego ( nr parzyste 2-8), ks. Józefa Tischnera, Marii Skłodowskiej - Curie (  nr nieparzyste 1-21), Marii Skłodowskiej - Curie ( nr parzyste 2-4), płk. Leopolda Lisa - Kuli, Podwale, Szkolna, Władysława Jagiełły ( nr parzyste 50-72), Władysława Sikorskiego, Zygmunta Krasińskiego.
 
 

 

 

Dzielnicowy sierżant sztabowy Tomasz Jarecki


tel. 
13 443 83 46  tel. kom. 571 203 244

e-mail: dzielnicowy.jaslo7@rz.policja.gov.pl

 

 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :

  

Adama Mickiewicza nr 44-154, Bryły, Kaczorowy, Starowiejska, Zygmunta Bałuka.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

Dzielnicowy sierżant sztabowy Łukasz Przybyłowski


tel. 
13 443 83 46  tel. kom. 572 908 553

e-mail: dzielnicowy.jaslo8@rz.policja.gov.pl

 

 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje ulice :

 

 Adama Asnyka, Adama Mickiewicza ( nr parzyste 6-32), Antoniego Koralewskiego, Bednarska, Bohaterów Monte Cassino, Emila Dziedzica, Hubalczyków, Hugona Kołłątaja 2, Jana Tkaczowa, Karmelicka, Karola Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, ( nr nieparzyste 1-15), Krótka, Madejewskich, Marii Skłodowskiej - Curie ( nr nieparzyste 23-27), Marii Skłodowskiej - Curie ( nr parzyste 6-18), Obrońców Westerplatte, Plac Żwirki i Wigury, Polskiego Czerwonego Krzyża, Rynek nr 19-24, Sokoła, Stanisława Pawłowskiego, Tadeusza Czackiego nr 1-9, Tadeusza Czackiego 11, Tadeusza Kościuszki ( nr parzyste 2-14), Władysława Jagiełły nr 2-40, Zyndrama z Maszkowic. 

  

 
Dzielnicowy starszy aspirant Weber Wojciech
 
tel. 13 443 83 47  tel. kom. 572 908 559
e-mail: dzielnicowy.jaslo9@rz.policja.gov.pl
 
 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112
 
Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:
 
Bierówka, Chrząstówka, Gorajowice, Kowalowy, Niepla, Szebnie, Warzyce, Zimna Woda.

 

 

 

 
Dzielnicowy młodszy aspirant Krystian Kawalec
 

tel.  13 443 83 46  tel. kom. 571 203 246

e-mail: dzielnicowy.jaslo11@rz.policja.gov.pl

 

 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości :
 
Cieklin, Dębowiec, Dobrynia, Duląbka, Dzielec, Folusz, Łazy Dębowieckie, Majscowa, Pagórek, Wola Cieklińska, Wola Dębowiecka, Zarzecze. 

  

 

 

 

Dzielnicowy młodszy aspirant Mariusz Marszałek


tel.  13 443 83 47 tel. kom. 571 203 245

e-mail: dzielnicowy.jaslo10@rz.policja.gov.pl

 

 UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:
 
Brzyście, Jareniówka, Łaski, Niegłowice, Opacie, Osobnica, Sobniów, Trzcinica, Wolica, Żółków.

 

 

 

 


  

 

 

Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie poszukuje zaginionego Kamila Szubart, 29-letniego mieszkańca Rzeszowa. Zaginiony Kamil Szubart ostatni raz widziany był przez rodzinę w...

arrow widziałeś? napisz więcej arrow
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku poszukują 52-letniego Bogusława Matyja, ostatnio zamieszkałego w Leżajsku. Bogusław Matyja poszukiwany jest na podstawie listu...

arrow widziałeś? napisz więcej arrow

Policyjne statystyki Podkarpacia

Wybierz dzień
1
Październik
2016
Sobota
pn wt śr cz pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
wybierz miesiąc:   
pozostałe statystyki

Galeria zdjęć

Galeria video

Ankieta

Nasza strona na Facebook

realizacja:Ideo
powered by: CMS Edito
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji i zawiera tylko jawne dane
Wszystkie prawa zastrzeżone. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie